KONTAKT

 

info@avarchitekti.cz

tel.: 736 243 055

Poděbradská 206/57, Praha 9, 198 00

 

 

AV architekti s.r.o.

Hackerova 793/5, Praha 8, 181 00

IČ: 06956009

Ing. arch. Miloslav Vodička

autorizovaný architekt ČKA 04645

O NÁS

Ateliér AV ARCHITEKTI je založený na individuálním přístupu. Naším cílem je vytváření kvalitních staveb osobitého charakteru vycházejících z kontextu místa a funkčních požadavků investora. Nejedná se nám pouze o práci, ale především o vztah – vztah klienta a jeho architekta. Pojďme se seznámit a vytvořit kvalitní a trvalé hodnoty…

NABÍZÍME

Práce architekta zahrnuje pestrou škálu oblastí – můžeme Vám být partnerem a oporou po celou dobu procesu spojeného s realizací Vaší stavby. Od počáteční koncepce a architektonické studie, přes projekční práce až po pomoc při výběru zhotovitele a autorský dozor na stavbě. Při zpracování projektů spolupracujeme se specialisty a projektanty z dalších oborů.

Odborná konzultace
Již při úvahách o stavbě, rekonstrukci nebo koupi objektu či bytu je důležitá spolupráce s architektem. V této fázi můžeme pomoci odbornou radou, upozornit na případná rizika a předejít možným problémům.

Architektonická studie
Studie je nejdůležitější fází celého projektu. Na základě úzké spolupráce s budoucími uživateli utváříme vnější a vnitřní identitu stavby. Řešíme základní vztahy mezi navrhovaným objektem a jeho okolím. Rozsah a obsah studie Vám ušijeme přímo na míru dle Vašich potřeb – od koncepčního zobrazení až po realistické vizualizace. V rámci zpracování studie klientům zdarma poskytujeme 3D model jejich budoucího domu, ve kterém se mohou pomocí volně stažitelného programu procházet.

Projektová dokumentace
Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace – od projektů pro územní a stavební řízení, na základě kterého získáte povolení ke stavbě, až po podrobný prováděcí projekt, který je určen pro výstavbu a jsou zde podrobně řešeny všechny konstrukce a detaily, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Inženýrská činnost
Můžeme za Vás vyřídit všechny náležitosti spojené s úřady. Především se jedná o územní a stavební řízení, se kterými je spojeno velké množství vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších účastníků řízení.

Návrhy interiérů
Rádi Vám poskytneme konzultaci, vytvoříme koncepci nebo vypracujeme komplexní návrh celého interiéru včetně řešení veškerých detailů a výkresů pro řemeslníky.